Kết nối với nhạc cụ

Để sử dụng ứng dụng, trước tiên hãy kết nối thiết bị của bạn với nhạc cụ tương thích.
Bạn có thể kết nối qua Bluetooth hoặc sử dụng cáp.
Xem bên dưới để biết về các bộ chuyển đổi và cáp cần thiết cho kết nối.

Nhạc cụ tương thích

Kết nối Bluetooth

Kết nối cáp

Các vật dụng cần thiết

Quy trình kết nối

Các vật dụng cần thiết

Quy trình kết nối

CT-S1

CT-S400

CT-S410

LK-S450

Sơ đồ kết nối

Chế độ bài học

Chế độ âm thanh

Sơ đồ kết nối

Chế độ bài học

Chế độ âm thanh

CT-S195

CT-S200

CT-S300

LK-S250

-

-

Sơ đồ kết nối

Chế độ bài học

Chế độ âm thanh

CTK-2500

CTK-2550

CTK-3500

LK-265

LK-266

-

-

Sơ đồ kết nối

Sử dụng Liên kết bàn phím

・Với kết nối Bluetooth, môi trường giao tiếp hoặc hiệu năng của thiết bị thông minh của bạn có thể dẫn đến độ trễ hoặc độ méo âm thanh đáng chú ý trong Chế độ bài học. Nếu điều này xảy ra, hãy thử những cách sau đây:
- Đặt Bài học từng bước thành “3” hoặc “TẮT”.
- Thay đổi cài đặt “Chất lượng phát lại MIDI Bluetooth”.
- Kết nối bằng cáp.

・Không thể sử dụng Chế độ Bài học qua kết nối Bluetooth® trên các thiết bị Android 6 hoặc 7.

Sơ đồ kết nối

CT-S1, CT-S400, CT-S410, LK-S450

Để kết nối qua Bluetooth, cần có MIDI không dây & đầu nối âm thanh.

Giắc cắm thiết bị

Đầu nối

Giắc cắm nhạc cụ

-

WU-BT10

adapter

Giắc cắm USB A

TO_DEVICE

CT-S1, CT-S400, CT-S410, LK-S450

・Sử dụng cáp phù hợp để giao tiếp dữ liệu.
・Không sử dụng cáp sạc chuyên dụng.

Người dùng iPhone/iPad
Người dùng Android

Người dùng iPhone/iPad

Chế độ bài học (Trình phát MIDI)

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Lightning

Lightning
cable_1_comon + cable_1_comon_Apple

Bộ chuyển đổi dùng cho camera giữa cổng Apple Lightning và cổng USB

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

Micro-B

TO_HOST

USB-C

USB-C
cable_1_comon + cable_1_comon_USB

Bộ chuyển đổi/Cáp để chuyển cổng USB-C và cổng USB-A

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon

Dây cáp USB C (đực) - Micro-B (đực)


Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

Lightning

Lightning
cable_2_comon + cable_2_comon_Apple

Bộ chuyển đổi giữa cổng Lightning và giắc cắm tai nghe
3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

Người dùng Android

Chế độ bài học (Trình phát MIDI)

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

USB-C

USB-C
cable_1_comon + cable_1_comon_USB

Bộ chuyển đổi/Cáp để chuyển cổng USB-C và cổng USB-A

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon

Dây cáp USB C (đực) - Micro-B (đực)

Micro-B

TO_HOST

USB Micro-B

USB_micro-B
cable_1_comon + cable_1_comon_OTG

Dây cáp USB OTG
(loại Micro B-A)

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon_OTG

Dây cáp USB OTG Micro-B (đực) - Micro-B (đực)


Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

CT-S195, CT-S200, CT-S300, LK-S250

・Sử dụng cáp phù hợp để giao tiếp dữ liệu.
・Không sử dụng cáp sạc chuyên dụng.

Người dùng iPhone/iPad
Người dùng Android

Người dùng iPhone/iPad

Chế độ bài học (Trình phát MIDI)

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Lightning

Lightning
cable_1_comon + cable_1_comon_Apple

Bộ chuyển đổi dùng cho camera giữa cổng Apple Lightning và cổng USB

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

Micro-B

TO_HOST

USB-C

USB-C
cable_1_comon + cable_1_comon_USB

Bộ chuyển đổi/Cáp để chuyển cổng USB-C và cổng USB-A

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon

Dây cáp USB C (đực) - Micro-B (đực)


Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

Lightning

Lightning
cable_2_comon + cable_2_comon_Apple

Bộ chuyển đổi giữa cổng Lightning và giắc cắm tai nghe
3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

Người dùng Android

Chế độ bài học (Trình phát MIDI)

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

USB-C

USB-C
cable_1_comon + cable_1_comon_USB

Bộ chuyển đổi/Cáp để chuyển cổng USB-C và cổng USB-A

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon

Dây cáp USB C (đực) - Micro-B (đực)

Micro-B

TO_HOST

USB Micro-B

USB_micro-B
cable_1_comon + cable_1_comon_OTG

Dây cáp USB OTG
(loại Micro B-A)

Dây cáp USB A (đực) -
Micro-B (đực)

hoặc

cable_1_Long_comon + cable_1_Long_comon_OTG

Dây cáp USB OTG Micro-B (đực) - Micro-B (đực)


Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

CTK-2500, CTK-2550, CTK-3500, LK-265, LK-266

Người dùng iPhone/iPad
Người dùng Android

Người dùng iPhone/iPad

Chế độ bài học (Liên kết bàn phím), Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

Lightning

Lightning
cable_2_comon + cable_2_comon_Apple

Bộ chuyển đổi giữa cổng Lightning và giắc cắm tai nghe
3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

・Xem “Sử dụng Liên kết bàn phím” trong Hướng dẫn thao tác Chordana Play để biết quy trình kết nối.

Người dùng Android

Chế độ bài học (Liên kết bàn phím), Chế độ âm thanh

Giắc cắm thiết bị

Cáp kết nối

Giắc cắm nhạc cụ

Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

3_5mm
cable_2_Long_comon + cable_2_Long_comon

Cáp âm thanh (mini stereo 3,5 mm)

Giắc cắm AUDIO IN

AUDIO_IN

USB-C

USB-C
cable_2_comon + cable_2_comon-USB

Bộ chuyển đổi giữa USB-C và giắc cắm tai nghe 3,5 mm

Cáp âm thanh
(mini stereo 3,5 mm)

・Xem “Sử dụng Liên kết bàn phím” trong Hướng dẫn thao tác Chordana Play để biết quy trình kết nối.

Kết nối cáp

Mẫu đàn tương thích

CT-S1, CT-S195, CT-S200, CT-S300, CT-S400, CT-S410, LK-S250, LK-S450

Sử dụng Chế độ bài học

  1. Kết nối với giắc cắm USB (Micro-B) trên nhạc cụ.

  2. Kết nối cáp với thiết bị thông minh của bạn.

  3. Bật nhạc cụ.

  4. Mở ứng dụng trên thiết bị thông minh của bạn và khởi động Chế độ bài học.

Khi kết nối đúng cách

flow_conect + flow_conect

Màn hình ứng dụng

Kết nối thiết bị thông minh và nhạc cụ bằng cáp.

Đang kết nối...

Tên sản phẩm

Đã kết nối

Không kết nối được có thể do những nguyên nhân sau đây:
・Cáp không được kết nối đúng cách (kết nối nhầm giắc cắm).
・Cáp/bộ chuyển đổi được sử dụng không tương thích.
→ Kiểm tra sơ đồ kết nối.
・Thiết bị Android được sử dụng không hỗ trợ USB-MIDI.
→ Nếu cảnh báo không tương thích USB-MIDI xuất hiện khi bạn cài đặt ứng dụng trên thiết bị thông minh của mình, bạn không thể kết nối với nhạc cụ.

Để kiểm tra xem thiết bị đầu cuối Android của bạn có thể được kết nối hay không

Nếu thông báo bên dưới xuất hiện trên thiết bị thông minh của bạn trong lần đầu tiên bạn mở ứng dụng sau khi cài đặt, bạn không thể kết nối với nhạc cụ.

conect_frame + conect_frame

Thiết bị Android

Thiết bị của bạn
không hỗ trợ MIDI

[OK]

Sử dụng Chế độ âm thanh

  1. Kết nối với giắc cắm AUDIO IN trên nhạc cụ.

  2. Kết nối cáp với thiết bị thông minh của bạn.

  3. Bật nhạc cụ.

  4. Mở ứng dụng trên thiết bị thông minh của bạn và khởi động Chế độ âm thanh.